top of page

RDM TEST EQUIPMENT

Heat_Seal_Multi_Jaw.jpg

RDM Test Equipment นำเสนอทางเลือกสำหรับการทดสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์และวัสดุ RDM Test Equipment ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีโดยมีเครื่องมือทดสอบมากกว่า 100 ชนิดสำหรับบรรจุภัณฑ์ โพลีเมอร์ เยื่อกระดาษ  กระดาษ  บอร์ด  สิ่งทอ  ยาง และโฟม ผลิตภัณฑ์ของ RDM Test Equipment สามารถใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่อาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงการแพทย์และเภสัชกรรม  การพิมพ์และการเคลือบผิวตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ผลิตภัณฑ์

Friction-Tester.jpg

เครื่องวัดแรงเสียดทาน

หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับฟิล์มยืดหยุ่น, กระดาษ หรือบอร์ดนั้น คือ ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (Coefficient of Friction) ที่ผู้ผลิตต้องวัดและควบคุมค่าดังกล่าว  การจัดการวัสดุเหล่านี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการเคลือบสารเพิ่มความลื่น เช่น หมึกบนวัสดุซึ่งสามารถส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัสดุในการผลิต Tube หรือ ถุง Pouch

Heat-Sealer-Combined2.jpg

เครื่องซีลความร้อน

เครื่องซีลความร้อนของ RDM Test Equipment สามารถประเมินความสามารถในการปิดผนึกด้วยความร้อนได้อย่างแม่นยำ ด้วยการควบคุมอุณหภูมิ  แรงกด และเวลาเพื่อหาความสมดุลที่เหมาะสมสำหรับวัสดุ ความเร็วของเครื่องปิดผนึก และความสมบูรณ์ของการปิดผนึก  หากตั้งค่าตัวแปรเหล่านี้ไม่ถูกต้องในการผลิต จะทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งของเสีย และการส่งคืนของ  โรงงานผลิตจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบคุณลักษณะการปิดผนึกด้วยความร้อนของฟิล์มยืดหยุ่น ฟอยล์ กระดาษเคลือบ และ Non-woven อยู่เป็นประจำ

Hot-Tack-Tester.jpg

เครื่องทดสอบความแข็งแรงของซีลร้อน (Hot Tack Tester)

Hot Tack Tester เครื่องทดสอบความแข็งแรงของซีลร้อนที่ใช้ในการขึ้นรูปและบรรจุแบบแนวตั้ง (VFFS) และแนวนอน (HFFS)  การซีลร้อนจะมีแรงกดในขณะที่ยังร้อนอยู่ หากซีลร้อนไม่สามารถทนแรงกดเหล่านี้  อาจเกิดพื้นที่หรือช่องว่างที่ไม่ได้ปิดผนึกบนบรรจุภัณฑ์ได้ เครื่องทดสอบ Hot Tack ของ RDM ช่วยให้สามารถควบคุมตัวแปรของกระบวนการปิดผนึก อุณหภูมิ ความดัน และเวลา เพื่อทดสอบความแข็งแรงได้อย่างแม่นยำ

More-products.jpg

เครื่องมืออื่นๆ

มีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมายจาก RDM Test สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ RDM Test Equipment

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ :

RDM Products
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา
bottom of page