top of page

MOCON

PackageTesting - Banner.png

MOCON เป็นผู้นำของโลกในอุปกรณ์การวิเคราะห์และวัดก๊าซรูปแบบต่างๆ จากประเทศสหรัฐอเมริกา  บริษัทเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาเครื่องมือวัดก๊าซมากว่า 50 ปี ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ Mocon เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และได้นำมาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับมาตรฐานการทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซ เช่น ASTM D3985 และ ASTM F1249  เครื่อง MOCON Permeation Analyzer สามารถใช้วัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซบนฟิล์มพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปแล้ว โดยเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของออกซิเจนและไอน้ำมีความสามารถในการวัดซ้ำ (Repeatability) ที่สูง และมีเครื่องหลากหลายรุ่นที่สามารถวัดอัตราการซึมผ่าน Oxygen Transmission Rate (OTR) และ Water Vapor Trainsmission Rate (WVTR) ได้ตั้งแต่ระดับต่ำสุด (Ultra high barrier) จนถึงระดับสูง (High transmitter)

ผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน (OTR)

เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน (OTR) ใช้วัดความสามารถในการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนผ่านแผ่นฟิล์มชนิดความยืดหยุ่น (Flexible Film) และบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่อัตราการซึมผ่านต่ำจนถึงสูง เครื่องของ Mocon ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับมาตรฐานการทดสอบการซึมผ่านของก๊าซระดับโลก เช่น ASTM D3985  Mocon มีเครื่องหลากหลายรุ่นให้เลือกสรรสำหรับอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน (OTR) เกือบทุกระดับ

 

รุ่นยอดนิยม:

Mocon Products
PermatranW.jpg

เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ (WVTR)

เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ (WVTR) ใช้วัดความสามารถในการซึมผ่านของไอน้ำ / ความชื้น ผ่านฟิล์มหลากหลายประเภท กระดาษเคลือบ และวัสดุสังเคราะห์ที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่อัตราการซึมผ่านต่ำจนถึงสูง รุ่นที่นิยมที่สุดคือรุ่น

PERMATRAN-W 3/34 ซึ่งใช้งานง่ายและใช้เวลาทดสอบน้อยที่สุดในตลาด  เครื่องใช้อินฟราเรดเซ็นเซอร์  (Modulated IR Sensor) ที่จดสิทธิบัตรของ MOCON ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนาน และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับมาตรฐาน ASTM F1249

PermatranC.jpg

เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2TR)

เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2TR)  ใช้วัดการซึมผ่านของก๊าซ CO2 ผ่านฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ เครื่องรุ่น PERMATRAN-C 4/30 เป็นรุ่นยอดนิยมของ Mocon ใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรด (Modulated Infrared Sensor) แบบเฉพาะซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM F2476  ผลการวัดอัตราการซึมผ่านสามารถวัดได้ภายในระยะเวลานับเป็นชั่วโมงแทนที่ระยะเวลาเป็นวันเมื่อเทียบกับวิธีการวัดรูปแบบอื่น

Optech-2.jpg

เครื่องวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์และอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนบนแผ่นฟิล์ม

Optech - O2 Model P เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพในการวัดปริมาณออกซิเจนภายในบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะปิด OpTech ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในบรรจุภัณฑ์ชนิดใดได้โดยไม่ต้องดูดก๊าซออกจากผลิตภัณฑ์  เหมาะสำหรับการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อก๊าซออกซิเจน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา
bottom of page