top of page

JUNGMICHEL

Double Sheet Sensor.jpg

Jungmichel Industrielektronik GmbH ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ในประเทศเยอรมนี  มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิตและจำหน่ายเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์และชุดควบคุมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตกระป๋อง การบรรจุกระป๋อง และงานแผ่นโลหะ  ผลิตภัณฑ์ของ Jungmichel ได้รับการพิสูจน์แล้วทั่วโลก ทั้ง 5 ทวีป โดยผู้ผลิตกระป๋อง / ผู้บรรจุกระป๋องจำนวนมาก รวมถึง OEM ที่มีชื่อเสียงซึ่งผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมนี้

ผลิตภัณฑ์

Both Side Double Sheet Sensor.jpg

อุปกรณ์ตรวจจับแผ่นเหล็กซ้อน

อุปกรณ์ตรวจจับแผ่นเหล็กซ้อน (Double Sheet Detectors) ใช้สำหรับตรวจเช็คการจ่ายแผ่นจาก Sheet Destacker หรือเครื่องป้อนแผ่นเหล็ก (Sheet Feeder) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้อนแผ่นเหล็กเพียงแผ่นเดียวเข้าเครื่องจักร  Jungmichel มีเซ็นเซอร์หลายรุ่นสำหรับวัสดุ, ความหนา และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ผู้ผลิตกระป๋องและผู้ที่ใช้งานแผ่นเหล็กบาง ผู้ผลิตกระป๋องและผู้ที่ใช้งานแผ่นเหล็กบาง, เครื่องแปรรูปแผ่นเหล็ก และเครื่องที่เกี่ยวข้องกับเหล็กแผ่น, และ ผู้ผลิตแผงวงจรไฟฟ้า PCB

 

อุปกรณ์ตรวจจับแผ่นเหล็กซ้อน มีสัญญาณ Output ซึ่งสามารถใช้ในการคลี่แผ่นเหล็กสองแผ่น หรือหยุดกระบวนการป้อนแผ่นเหล็ก หรือนำแผ่นเหล็กออก  และ/หรือส่งเสียงเตือน

Digital-Material-Discrimination-Sensor.j

เซ็นเซอร์พิเศษอื่นๆ

Jungmichel จำหน่ายเซ็นเซอร์พิเศษที่ปรับแต่งให้เหมาะกับปัญหาเฉพาะต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับผลกระทบของรอยเชื่อมของวัสดุชนิดเดียวกันหรือต่างกัน เซ็นเซอร์ตรวจสอบชิ้นส่วนสัมผัสทางไฟฟ้า และเซ็นเซอร์เพื่อระบุประเภทวัสดุ

Jungmichel Product
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา
bottom of page